РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ДОЗВОЛА И РЕГИСТАР ЕНЕРГЕТСКИХ ДОЗВОЛА КОЈЕ СУ ПРЕСТАЛЕ ДА ВАЖЕ

v
xls

Назив имаоца дозволе: Нису филтрирани
Назив објекта: Нису филтрирани
Врста објекта: Нису филтрирани
Број решења о енергетској дозволи: Нису филтрирани
Датум издавања решења о ЕД: Нису филтрирани
Статус енергетске дозволе Нису филтрирани
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
HERCEGOVINA RAVNI TOPOLOVAC DOOукопани резервоар запремине 50 m3 за дизел гориво, на катастарској парцели број 932 КО Равни Тополовац, општина Житиште.Објекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м3000176208 2024 14820 006 000 315 00105.02.2024.Важећа ЕД
JP SRBIJAGAS NOVI SADРазводни гасовод РГ-13 (РГ-05-06) Београд-Ваљево-Лозница, на кат.парцелама у ГО Чукарица, ГО Барајево, општини УБ, општи ...Дистрибутивни гасовод000212986 202321.09.2023.Важећа ЕД
JP SRBIJAGAS NOVI SAD- Дистрибутивни гасовод притиска до 16 bar: прикључни гасовод за мерно-регулациону станицу (МРС) „Мали Мокри Луг 1”, при ...Дистрибутивни гасовод000212986 202327.09.2023.Важећа ЕД
CTP Rho doo Beograd-Novi BeogradNovi Sad CTP 898_7Соларна електрана000217919 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Gamma doo Beograd-Novi BeogradNovi Sad CTP 894/1Соларна електрана000217930 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Rho doo Beograd-Novi BeogradNovi Sad CTP 923_3Соларна електрана000217936 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Kappa doo Beograd-Novi BeogradKragujevac CTP 10422_4Соларна електрана000217945 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Delta doo Beograd-Novi BeogradKragujevac CTP 10430_15Соларна електрана000217962 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Phi doo Beograd-Novi BeogradKragujevac CTP 10429_5Соларна електрана000217979 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Lambda doo BeogradNBC 1Соларна електрана000245872 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Lambda doo BeogradNBC 2Соларна електрана000245938 202330.11.2023.Важећа ЕД
CTP Lambda doo BeogradNBC 3Соларна електрана000245982 202330.11.2023.Важећа ЕД
DIJAGONALA ESPRO BP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT OBROVACSunčica 3Соларна електрана000252203 202320.10.2023.Важећа ЕД
DIJAGONALA ESPRO BP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT OBROVACSunčica 2Соларна електрана000252264 202320.10.2023.Важећа ЕД
DIJAGONALA ESPRO BP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT OBROVACSunčica 1Соларна електрана000252406 202320.10.2023.Важећа ЕД
JP SRBIJAGAS NOVI SADДистрибутивна гасоводна мрежа притиска до 16 bar, ГГМ Младеновац Север (наставак ГМ07-03/1), на територији КО Азања Смед ...Директни гасовод000285526 2023 14820 003 000 000 00101.11.2023.Истекла ЕД
ALIVAGO DOOенергетског објекта за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, компримованог природног гаса и утечњеног природног ...Објекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м3000337490 2023 14820 006 000 000 00113.11.2023.Важећа ЕД
JP SRBIJAGAS NOVI SADДистрибутивни гасовод МОП 4 bar, на к.п. 700/7, 700/11, 700/12, 700/13, 700/4, 673/6, 673/9, 500/1, 6803 КО Нови Београд ...Дистрибутивни гасовод000338218 2023 14820 006 000 000 00123.11.2023.Важећа ЕД
BBM SOLAR DOOГрадојевићСоларна електрана000351042 202328.12.2023.Важећа ЕД
JP SRBIJAGAS NOVI SADГлавне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Ресник“ и мерно-регулационе станице (МРС) „Ресник“ на к.п. 1303/42 КО Ресник, о ...Дистрибутивни гасовод000353691 2023 14820 006 000 000 00120.11.2023.Важећа ЕД
Страница 1 од 47 (938 "Артикли")Претходна1234567454647Следећа
Прикажи дијалог израде филтераКреирање филтера