РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ДОЗВОЛА И РЕГИСТАР ЕНЕРГЕТСКИХ ДОЗВОЛА КОЈЕ СУ ПРЕСТАЛЕ ДА ВАЖЕ

v
xls

Назив имаоца дозволе: Нису филтрирани
Назив објекта: Нису филтрирани
Врста објекта: Нису филтрирани
Број решења о енергетској дозволи: Нису филтрирани
Датум издавања решења о ЕД: Нису филтрирани
Статус енергетске дозволе Нису филтрирани
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
Отвори филтер реда Искачући мени
JP SRBIJAGAS NOVI SAD- Дистрибутивни гасовод притиска до 16 bar: прикључни гасовод за мерно-регулациону станицу (МРС) „Мали Мокри Луг 1”, при ...Дистрибутивни гасовод000212986 202327.09.2023.Важећа ЕД
JP SRBIJAGAS NOVI SADРазводни гасовод РГ-13 (РГ-05-06) Београд-Ваљево-Лозница, на кат.парцелама у ГО Чукарица, ГО Барајево, општини УБ, општи ...Дистрибутивни гасовод000212986 202321.09.2023.Важећа ЕД
DIJAGONALA ESPRO BP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT OBROVACSunčica 3Соларна електрана000252203 202320.10.2023.Важећа ЕД
DIJAGONALA ESPRO BP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT OBROVACSunčica 2Соларна електрана000252264 202320.10.2023.Важећа ЕД
DIJAGONALA ESPRO BP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT OBROVACSunčica 1Соларна електрана000252406 202320.10.2023.Важећа ЕД
Mesna zajednica Crepaja - Opština KovačicaДоводни гасовод средњег притиска; МРС „Црепаја” и дистрибутивне гасне мреже у насељу Црепаја Дистрибутивни гасовод023-02-000472007-0419.12.2007.Нема информација
DOMINGAS DOO BEOGRADПрикључни гасовод са МРС „Стара Карабурма” и ДГМ "стара Карабурма", БеоградДистрибутивни гасовод023-02-00097/2008-0421.08.2008.Нема информација
NIS A.D. NOVI SADСкладиште за нафту и деривате нафте преко 50 тонаОбјекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м33023-02-224/2006-0416.01.2007.Нема информација
JP SRBIJAGAS NOVI SADРазводни гасовод високог притиска (Азотара разделни чвор 1-ГМРС Бајмок и ГМРС Бајмок)Дистрибутивни гасовод310-02-00133/2009-0410.04.2009.Нема информација
JP SRBIJAGAS NOVI SADРазводни гасовод високог притиска (Разделни чвор 1-ГМРС Нови Жедник и ГМРС Нови Жедник)Дистрибутивни гасовод310-02-00134/2009-0410.04.2009.Нема информација
BOBAR BEŠKA DOO NOVI SADЈедан подземни резервоар запремине 50 m³ за безоловне моторне бензине, један подземни резервоар запремине 30 m³ за безол ...Објекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м3310-02-00420/2019-0525.03.2019.Нема информација
P.S. TELEFONIJA AD BEOGRAD - U STEČAJUРазводни гасовод високог притиска Дистрибутивни гасовод310-02-00568/2008-0408.08.2008.Истекла ЕД
P.S. TELEFONIJA AD BEOGRAD - U STEČAJUРазводни гасовод високог притиска Дистрибутивни гасовод310-02-00569/2008-0408.08.2008.Истекла ЕД
WEBG DOO BEOGRADЧибук 1Електрана на ветар312-01-00002/2012-0804.01.2012.Нема информација
VETROELEKTRANE BALKANA ZAPAD DOO BEOGRAD (STARI GRAD) - U LIKVIDACIJIЧибук 2Електрана на ветар312-01-00003/2012-0825.01.2012.Нема информација
NIS A.D. NOVI SADРезервоари за складиштење безоловних моторних бензина запремине 2x100 m³, резервоари за складиштење гасних уља запремине ...Објекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м3312-01-00003/2017-0510.01.2017.Нема информација
NIS A.D. NOVI SADТри резервоара запремине по 40 m³ за гасна уља (подземни резервоари са дуплим плаштом), један двокоморни подземни резерв ...Објекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м3312-01-00004/2017-0506.01.2017.Нема информација
ПИК-Бечеј АД БечејТри укопана подземна резервоара запремине по 100 m³ (укупно 300 m³) за гасна уљаОбјекат за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, КПГ и УПГ укупног резервоарског простора већег од 10м3312-01-00004/2020-0504.02.2020.Нема информација
MK-FINTEL WIND АДКошаваЕлектрана на ветар312-01-00006/2012-0219.10.2012.Нема информација
МХЕ СЕЛИШТЕ ДООСелиштеХидроелектрана312-01-00006/2018-0613.09.2018.Истекла ЕД
Страница 1 од 46 (918 "Артикли")Претходна1234567444546Следећа
Прикажи дијалог израде филтераКреирање филтера